Pyhäjärven kirkko

Pyhäjärven kirkko. Kirkko tuhoutui tulipalossa v.1940.
Pyhäjärvi church. The church was destroyed in a fire in 1940.
Pyhäjärvi Kirche. Die Kirche brannte im Jahre 1940 nieder.
Pyhäjärvi kyrka. Kyrkan förstördes i en brand 1940.