Salitsanrannan ja Pyhäkylän koulut
Schools / Schule / Skolor

kansakoulu

Salitsanrannan kansakoulu
Koulu valmistui vuonna 1903 ja siihen tehtiin laajennus ja korjaustyö vuonna 1939

Saltsanranta elementary school
The school was built in 1903 and was enlarged and repaired in 1939

Salitsanranta Volksschule
Die Schule wurde im Jahre 1903 fertiggestellt und 1939 erweitert und repariert.

Salitsanranta folkskola
Skolan blev färdig 1903 och den förstorades och renoverades 1939.


0ppilaskuva

Salitsanrannan koulun opettajat Lempi ja Arvi Kiiski ja oppilaat koulun seinustalla vuonna 1938

Salitsanranta school-teachers Lempi and Arvi Kiiski with pupils in front of school-building in 1938.

Die Salitsanranta Schullehrer Lempi und Arvi Kiiski nebst Schülern vor dem Schulhaus im Jahre 1938.

Lärarna Lempi och Arvi Kiiski jämte elever fotograferade framför Salitsanranta folkskola år 1938.


Pyhäkylän vanha kansakoulu
Koulu oli pitäjän ensimmäinen ja se aloitti toimintansa 1.9.1877.

Pyhäkylä old elementary school
The school was the first one in the parish and it started working 1.9.1877.

Pyhäkylä alte Volksschule
Die Schule war die erste in der Gemeinde und fing am 1.9.1877 mit der Unterricht an.

Pyhäkylä gamla folkskola
Skolan var den första i socknen och den inledde sin verksamhet den 1.9.1877.


Pyhäkylän uusi kansakoulu
Koulu aloitti toimintansa syksyllä 1937.

Pyhäkylä new elementary school
It started working in autumn 1937.

Pyhäkylä neue Volksschule
Die Schule war ab Herbst 1937 in Funktion.

Pyhäkylä nya folkskola
Skolan inledde sin verksamhet hösten 1937


Pyhäkylän koulun opettajat ja oppilaat yhteiskuvassa koulun päättyessä keväällä 1936.

Teachers and pupils of the Pyhäkylä school in a group picture on breaking-up day in spring 1936.

Lehrer und Schüler der Pyhäkylä Schule auf Gruppenbild am Schulabschluss Frühjahr 1936.

Lärarna och eleverna vid Pyhäkylä folkskola fotograferade vid skolavslutningen på våren 1936