Kartan tarkoutus

Tämän kartan tarkoituksena on tallettaa jälkipolville selvitys Pyhäkylän koulupiirin talojen sijainnista ja asukkaista vuosilta 1939-40 niin tarkkaan, kuin se tavoittamiemme asiakirjojen ja muistitiedon pohjalta on ollut mahdollista. Erilaiset ammatin- ja elinkeinon harjoittajat on pyritty myös mainitsemaan.
Koska alue muodosti myös kunnan ja seurakunnan keskuksen, on kaikille pyhäjärveläisille yhteiset rakennukset ja alueet merkitty mahdollisuuksien mukaan.
Varsinaiset sotatoimet talvi- ja jatkosodan aikana eivät koulupiirin aluetta paljoa vahingoittaneet, mutta muista syistä joitakin rakennuksia silloinkin tuhoutui tai purettiin.
Vuonna 1993, tämän kartan valmistuessa koulupiirin entisistä rakennuksista paljon on poissa. Parhaiten on säilynyt Larjava, jossa kaikki entiset talot ovat tallella ja uusiakin lisäksi. Johtuneeko siitä, että kylän alue on tiettävästi v.1945 lähtien ollut Yliopiston kasvitieteellisen koeaseman hallinnassa. Pahiten tuho on kohdannut Orolaa, josta kaikki talot on purettu ja myös Ivaskensaarta, jossa vain 2 - 3 pienempää taloa on pystyssä. Myös Valkeamäki ja siellä erikoisesti Taubilan alue on kokenut suuria muodonmuutoksia sinne sijoittuneen hallintokeskuksen rakentamisen myötä.
Koulupiirin molemmat koulut ovat vielä pystyssä entisisillä paikoillaan. Ne ovat nykyisin lomakotikäytössä ja vanha koulu on "valtion erityisessä suojeluksessa".

Karttatietoja keräsivät asiakirjoista ja koulupiiriläisiä haastattelemalla:
Toivo Hinkkanen
Lauri Kaasalainen
Eino Kallonen
Veikko Karvonen
Esteri Pärssinen
Kaarle Viika