b v Fnimilista_salits.htmTEXTBlWd#ai Km Salitsanranta inhabitants

Salitsanrannan koulupiirin kylien talot ja asukkaat 1939-44

Salitsanrannan koulupiiri muodostui Lahnavalkaman, Pattoisten, Rotjanlahden, Keljan, Salitsanrannan ja Matiskalan kylistä. Kylissä asui talvisodan alkaessa n. 800 ihmistä

Below a list of the inhabitants of Salitsanranta school district, which was formed by the villages Lahnavalkama, Pattoinen, Rotjanlahti, Kelja, Salitsanranta and Matiskala. The villages had about 800 inhabitants in 1939.

Federley-suvusta asuivat Salitsanrannan kylässä Eero ja Elma Federley (124) ja Arvi ja Aini Federley (125). Luettelossa olevat numerot viittavat kartassa oleviin numeroihin.

Inhabitants