Here rests Anton Federley (1697 - 1742)

Hier ruht Anton Federley / Täällä lepää Anton Federley / Här vilar Anton Federley

 


-Tyrvännön vanhan kirkon sakasti ja kirkkomaa.

-Sakristian vid Tyrväntö
gamla kyrka med omgivande kyrkogård
.

- The vestry of the old
Tyrväntö church with surrounding churchyard.

- Die Sakristei der alten
Tyrväntö-Kirche nebst umliegendem Kirchhof.

Helmikuussa 1742 esi-isämme Anton Federley haudattiin Tyrvännön silloisen puukirkon lattian alle. Kirkko purettiin vuonna 1799 mutta 1500-luvulta oleva sakasti säilytettiin. Puukirkko oli rakennettu kiinni sakastiin. Antonin hautapaikka sijaitsee siis sakastin edustalla olevalla kirkkomaalla.

11. 6.2000 pidettyyn sukukokoukseen pystytettiin Antonille hautausmaalle sakastin vasemmalle puolelle muistokivi (peni kuva ylh.). Sukukokouksen yhteydessä pidettiin lyhyt muistotilaisuus Antonin hautapaikalla.

 

I februari 1742 begravdes vår förfader Anton Federley under golvet i Tyrväntö dåvarande träkyrka. Kyrkan revs år 1799. Man lämnade dock kvar sakristian av natursten som är från 1500-talet. Träkyrkan var byggd fast i sakristian. Antons gravplats befinner sig därmed på kyrkogården framför sakristian.

Till släktmötet den 11.6.2000 restes en minnessten för Anton på gravgården till vänster om sakrisitian (lilla bilden ovan). Vid släktmötet hölls en kort minnesstund vid Antons viloplats.

 

In February 1742 our ancestor Anton Federley was buried under the floor of the then existing wooden church in Tyrväntö. The church was demolished in 1799. The stone vestry built in the 16th century was however left. The wooden church and the vestry were joined together. Anton's burial site is thus in the churchyard in front of the vestry.

In connection to the family reunion on June 11th 2000 a memorial stone for Anton was raised to the left of the vestry (the small picture above). During the family reunion we had a brief commemoration at Anton's resting place.

 

Im Februar 1742 wurde unser Vorfahr Anton Federley unter dem Fussboden der damaligen Holzkirche in Tyrväntö begraben. Die Kirche wurde im Jahre 1799 abgerissen, aber die Sakristei aus Naturstein, welche im 16. Jahrhundert gebaut worden war, wurde behalten. Die Holzkirche und die Sakristei waren zusammengebaut. Antons Grabplatz liegt somit im Kirchhof vor der Sakristei.

Meine Absicht wäre, einen Gedächtnisstein für Anton auf einer geeigneten Stelle dort zu errichteten. Während des Familientages werden wir an Antons Ruhestätte eine kurze Gedächtnisfeier abhalten.