INSTRUCTIONS

In order to see all the persons belonging to one generation, please use the Previous and Next tabs at the bottom of the page. By means of these you will travel sideways within the generation until either the previous or the next generation appears.

KÄYTTÖOHJE

Nähdäksesi kaikki samaan sukupolveen kuuluvat henkilöt, käytä sivun alalaidassa olevia Previous (edellinen) ja Next (seuraava) painikkeita. Näitten avulla voit liikkua sivusuunnassa sukupolven sisällä kunnes joko edellinen tai seuraava sukupolvi tulee esille.

INSTRUKTIONER

För att se alla personer som hör till samma generation trycker du antingen på Previous (föregående) eller Next (följande) texterna i nedre kanten på sidan. På detta sätt kan du röra dig sidledes inom en generation tills antingen den föregående eller den påföljande generationen kommer fram

ANWEISUNGEN

Um alle Personen einer Generation zu sehen, Wählen Sie Previous (vorige) oder Next (folgende). Hierdurch bewegen Sie sich seitlich innerhalb der Generation, bis entweder die vorige oder die nächste Generation heraufkommt.

 

Seventh Generation


Family of Claus VI Federlin (16) & Barbara Köllin

29. Peter VII Federlin. Born in 1550 in Nellingen Germany. Peter VII died in Nellingen Germany, on 20 Feb 1620; he was 70.

In 1579 when Peter VII was 29, he married Anna Speydel. Born in 1550 in Berghülen Germany. Anna died in Nellingen Germany, on 9 Feb 1613; she was 63.

They had one child:

35

i.

Hans VIII (1580-1636)Previous * Next


Contents * Index * Surnames * Contact