The Federley Family
in 20 Generations

Author Lars Federley


Introduction


Click on Index or Surnames
in the Contents list below. After opening the site you click on the name of the person you are looking for and then you may continue as you like.
In order to see all the persons belonging to the same generation, you may click on one of the Generations in the Contents list below. Then follow the instructions you will find at the top of the first page in each generation.

Here you will only find descendants and predecessors of Anton Federley and spouses of these descendants. Under the button "
FAMILIES" you will also find other families with connections to the Federley family.

Inledning


Klicka på Index (innehåller samtliga förekommande personer) eller Släktnamn i innehållsförteckningen nedan. När du öppnat sidan klickar du på namnet på den person du söker. Klicka sedan vidare hur du vill.
För att få fram namnen på samtliga personer i samma generation kan du klicka på en av generationerna under rubriken Generationer. Följ därefter instruktionerna överst på första sidan i varje generation.

Här hittar du endast ättlingar och förfäder till Anton Federley och makar till dessa. Under knappen "
FAMILIES" till vänster hittar du även andra familjer med anknytning till släkten Federley.

Johdanto


Klikkaa Index- (sisältää kaikki esiintyvät henkilöt) tai Sukunimet-otsikkoa allaolevassa sisältöluettelossa. Avattuasi sivun klikkaa henkilön nimeä, jota etsit. Jatka sen jälkeen kuten haluat.
Mikäli haluat nähdä kaikki samaan sukupolveen kuluuvat henkilöt, klikkaa allaolevassa sisältöluettelossa haluamaasi Sukupolvet-otsikon alla olevaa sukupolvea. Seuraa sen jälkeen kunkin sukupolven ensimmäisen sivun alussa olevia ohjeita.

Tällä sivulla löydät ainoastaan Anton Federleyn jälkeläisiä ja esi-isiä puolisoineen. Vasemmalla olevan
"FAMILIES"-napin alla löydät myös muita Federley-sukuun liittyviä perheitä

Einleitung


Auf Index oder Familiennamen klicken und dann auf den Namen der gesuchten Person. Dann nur weitersuchen, wie Sie wollen.
Wenn Sie alle Personen einer ganzen Generation sehen wollen, können Sie eine Generation in der Liste unter anklicken. Dann Anweisungen auf der ersten Seite jeder Generation folgen.

Hier finden Sie nur Nachkommen von Anton Federley and Gatten/Gattinnen dieser Nachkommen. Links unter "
FAMILIES" finden Sie auch andere Familien mit Federley-Anknüpfung.


Contents

Innehåll

Sisältö

Inhalt

INDEX

INDEX

INDEX

INDEX

SURNAMES

SLÄKTNAMN

SUKUNIMET

FAMILIENNAMEN

GENERATION NR / GENERATION NR / SUKUPOLVI NRO / GENERATION NR

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

 Created 6 Dec 2012 by Reunion, from Leister Productions, Inc.