INSTRUCTIONS

In order to see all the persons belonging to one generation, please use the Previous and Next tabs at the bottom of the page. By means of these you will travel sideways within the generation until either the previous or the next generation appears.

KÄYTTÖOHJE

Nähdäksesi kaikki samaan sukupolveen kuuluvat henkilöt, käytä sivun alalaidassa olevia Previous (edellinen) ja Next (seuraava) painikkeita. Näitten avulla voit liikkua sivusuunnassa sukupolven sisällä kunnes joko edellinen tai seuraava sukupolvi tulee esille.

INSTRUKTIONER

För att se alla personer som hör till samma generation trycker du antingen på Previous (föregående) eller Next (följande) texterna i nedre kanten på sidan. På detta sätt kan du röra dig sidledes inom en generation tills antingen den föregående eller den påföljande generationen kommer fram

ANWEISUNGEN

Um alle Personen einer Generation zu sehen, Wählen Sie Previous (vorige) oder Next (folgende). Hierdurch bewegen Sie sich seitlich innerhalb der Generation, bis entweder die vorige oder die nächste Generation heraufkommt.

  

Fourth Generation


Family of Ulrich III Federlin (4) & Catharine Keck

5. Balthasar IV Federlin. Born ? 1460 in Rammingen. Balthasar IV died in Rammingen ? 1545; he was 85.

He died after 1544.

Balthasar IV married Mrs Unknown.

They had the following children:

8

i.

Hans V (?1485-?1525)

9

ii.

Thomas (?1505-)Previous * Next


Contents * Index * Surnames * Contact