INSTRUCTIONS

In order to see all the persons belonging to one generation, please use the Previous and Next tabs at the bottom of the page. By means of these you will travel sideways within the generation until either the previous or the next generation appears.

KÄYTTÖOHJE

Nähdäksesi kaikki samaan sukupolveen kuuluvat henkilöt, käytä sivun alalaidassa olevia Previous (edellinen) ja Next (seuraava) painikkeita. Näitten avulla voit liikkua sivusuunnassa sukupolven sisällä kunnes joko edellinen tai seuraava sukupolvi tulee esille.

INSTRUKTIONER

För att se alla personer som hör till samma generation trycker du antingen på Previous (föregående) eller Next (följande) texterna i nedre kanten på sidan. På detta sätt kan du röra dig sidledes inom en generation tills antingen den föregående eller den påföljande generationen kommer fram

ANWEISUNGEN

Um alle Personen einer Generation zu sehen, Wählen Sie Previous (vorige) oder Next (folgende). Hierdurch bewegen Sie sich seitlich innerhalb der Generation, bis entweder die vorige oder die nächste Generation heraufkommt.

 

17th Generation


Family of Rudolf Bjarne Alexander Westermarck (572) & Elvi Ingeborg Cannelin

851. Nils Christian Westermarck. Born on 14 Jul 1910 in Helsinki/Helsingfors. Nils Christian died in Espoo/Esbo on 17 Mar 2002; he was 91. Occupation: Professori Akateemikko/professor Akademiker.

852. Hakon Walter Westermarck. Born on 10 Jun 1912.

853. Gunnel Alfhild Ingeborg Westermarck. Born on 24 Jun 1917.


Previous * Next


Contents * Index * Surnames * Contact