Salitsanrannan koulupiiri

Salitsanranta school district / Salitsanranta Schulbezirk / Salitsanranta skoldistrikt


To take a closer look, click on any part of the map or the pictures

Um näher zu schauen, auf die Karte oder die Bilder klicken

Nähdäksesi suurennuksen, klikkaa karttaa tai kuvia

För att se en förstoring, klicka på kartan eller bilderna


Villages / Dörfer / Kylät / Byar:
Kelja
Lahnavalkama
Matiskala
Pattoinen
Rotjanlahti
Salitsanranta


Inhabitants / Einwohner / Asukkat / Invånare

 

Map Salitsanranta