FEDERLEY-NYHETER
och annat intressant

Som du ser är avdelningen Federley News tillbaka, På de här sidorna har vi för avsikt att berätta om olika aktuella händelser, ta fram intressanta personer, visa bilder osv. Här kan du även ge feedback rörande sidorna och komma med tips och förslag.

 

MENY

Historiska personer ooch händelser
Federley-gravar på Sandudds begravningplats i Helsingfors
Släktträdet innehåller nu 1832 personer
Antalet Federley-familjer är nu uppe i 2238
Antalet familjer i de elva generationerna har ökat med 1000
Tack för festen !
Notis i Hufvudstadsbladet
Anton har fått en dotter
Leta själv med hjälp av Internet
Nya släktträd finns att få20 november 2000  

Hej alla släktingar!

 

Festen är förbi. Tack för den fantastiska feedbacken. Den ger mej energi att fortsätta.

 

NYHETER

Flere nya personer har kommit fram inom släkten Federley och flere uppgifter har preciserats. Här nedan några av de mest centrala händelserna. Siffran som anges inom parentes är personnumret från Federley-boken.

Anton Federley (Nr. 1) har fått en dotter! Hon föddes antagligen år 1735 och fick namnet Maria. Maria Federley gifte sig den 21 april 1756 i Tavastehus med muraremästare Johan Lundberg. De fick 9 barn, alla födda i Tavastehus - vår feststad!

 • Anna Helena (1756-1757)
 • Ericus Johannes (1758-1758)
 • Johannes Gustavus (1760-?)
 • Margaretha Elisabeth (1762-1763)
 • Catharina Margaretha (1764-?)
 • Nicolaus (1767-?)
 • Niclas (1768-1769)
 • Eva Stina (1770-1776)
 • Märtha Greta (1774-1790)

 

Anton Federleys son Erik Federley (Nr. 4) och hans hustru Regina Winqvist har fått en dotter Brita Helena Federley född 6 Maj 1759 i Tavastehus.

Anton Federleys son Kristoffer Federley (Nr. 2) har fått en son Johan Kristoffer född 16 December 1754 i S:t Bertils, Romsila by.

Anton Kristoffers (Nr. 10) son Viktor (1804-1877) saknas helt i släktträdet på grund av att jag gjort ett fel. Viktors dotter Ida Josefina Federley har nog funnits med i släktträdet men enbart som maka till Viktor Napoleon Federley. De var småkusiner och därmed blev Ida Josefinas familj förfördelad av mej då jag gjorde släktträdet. Nu är felet rättat.

Ida är begraven i samma grav som sin pappa Viktor, medan Idas man Viktor Napoleon är begravd i samma grav som Idas ogifta syster, Emilia Sofia Federley. Om det är någon som har en förklaring på detta, så hör av er.

Viktor Napoleon Federleys (Nr. 83) syster Edla Augusta Federley (Nr. 81) har gift sig i Tammerfors den 2 juni 1862 med Johan Stolpe. De fick en son som döptes till Thorfinn den 12 januari 1864 i Tammerfors.

Kristoffer Federleys (nr. 2) dotter Charlotta Ulrika Federley (Nr. 15) och Thomas Sandbäck har fått en dotter Amalia Sandbäck, född 14 mars 1796 i Tyrvis.

Catharina Eleonora Federley (nr. 8) och lantmäteriingenjör Karl Grönlund har fått fyra barn. De tre första är födda i S:t Bertils och Simon i Suomusjärvi.

 • Karl Kristoffer (1784-1847)
 • Johan Gustaf (1785-?)
 • Anton (1787-?)
 • Simon (1788-1862)

 

Simon Grönlunds ättlingar heter förutom Grönlund, Ehrström, Enckell, Forsberg, Gråå, Laurén, Wasz, Westermarck och Wickström.

Kristoffer Federleys (Nr. 2) barnbarn kusinerna Johanna Karolina Federley (Nr. 35) och Karl Kristoffer Grönlund har gift sig.

Anmärkningsvärt är förnamnen Anton och Kristoffer, som vardera förekommer fem gånger efter Anton Federley. Man kan nu därför med ytterst stor sannolikhet dra den slutsatsen att dessa förnamn kommit med Anton Federley från Tyskland och därmed hette nog säkerligen Antons far och farfar antingen Kristoffer eller Anton. Dessa förnamn var mycket ovanliga i Finland på den tiden.

Därför söker jag efter en lämplig far till Anton Federley med namnet Kristoffer / Christof / Christoph Federle / Federli / Federlin i Tyskland.

Alla Antons nya efterkomande har jag hittat på Internet.

Leena Heikelä från Åbo har hjälpt mej att forska i Tyrväntö och Salo närbelägna församlingar. Leenas släkt, Tokensuu, är hemma ifrån Tyrväntö.

 

 

 

INTERNET

Den som har tillgång till Internet kan när som helst börja hjälpa mej med att söka ättlingar till Anton.

Öppna www.genealogia.fi och gå till historieböckerna. Sidan har alternativt svensk, finsk och engelsk text - det är bara att välja.

 

Följande är intressanta:

 • alla som hetat Federley
 • ättlingar till Brita Helena Federley, f. 6.5.1759 i Tavastehus
 • ättlingar till Johan Kristoffer Federley, f. 16.12.1754 i S:t Bertils, Wihmalo
 • ättlingar till Johan Gustaf Grönlund, f. 17.4.1785 i S:t Bertils, Wihmalo
 • ättlingar till Anton Grönlund, f. 18.4.1787 i S:t Bertils, Romsila by
 • ättlingar till Simon Grönlund, f. 17.12.1788 i Suomusjärvi, Kitula Paavola
 • ättlingar till 6 av Charlotta Ulrica Federley (nr. 15) och Thomas Sandbäcks 9 barn, alla födda i Tyrvis
 • ättlingar till 4 av Maria Federley och Johan Lundbergs 9 barn, alla födda i Tavastehus
 • ättlingar till Edla Augusta Federley (Nr. 81) och Johan Stolpe - Tammerfors?
 • ättlingar och maka till Thorfinn Stolpe, f. i Tammerfors 12 januari 1864
 • ättlingar till Johanna Karolina Federley (Nr. 35) och Karl Kristoffer Grönlund
 • ättlingar till Anna Bina Federley och Karl Magnus Lagerstedt
 • ättlingar till 7 av Josepha Gustava Federley (Nr. 42) och tulldirektören Olof Henrik Holmbergs 10 barn. Ett av barnen är Werner Holmberg, den mycket berömda målaren. Se på hans tavlor på: www.fng.fi/fng/html4/fi/art/collecti/people/w1/wholmberg/

 

Då ni söker efter Federley, skriv Feder (Även Fäder... förekommer!)

Då ni söker Sandbäck skriv San (Tyrvis)

Då ni söker på Lundberg skriv Lun (Tavastehus)

Då ni söker på Lagerstedt skriv Lag. (Åbo)

Då ni söker på Stolpe skriv Stolp (Tammerfors, Ruovesi, Pargas)

Då ni söker Grönlund skriv Grö (Uskela, S:t Mårtens, S:t Bertils)

Efternamnet skrivs in avkortat för att slutdelen av efternamnet ofta är felskrivet på Internetsidorna och kanske även i kyrkböckerna. Federbij är en variant på vårt fina släktnamn, men det finns många, många flera.

När ni söker så skriv in enbart efternamnet, aldrig förnamnet. Förnamn förhindrar enbart sökningen. Det är en stor fördel att vi har haft efternamn från början! Det är mycket ovanligt.

Storsök fungerar dåligt. Det är bättre att välja endast en församling och sedan ta t.ex. Dopboken och söka i den. Sök sedan i Vigda boken och därefter Begravda boken.

Då du väljer församling kan du utgå från föräldrarnas födelse- och dödsorter. När du valt en ort/församling och öppnat den så berättar hemsidan vad de närliggande församlingarna heter. Du kan då även välja en av dem eller samtliga.

Intressanta församlingar för Federley och ättlingar överlag är:

 • S:t Bertils
 • S:t Marie
 • S:t Mårtens
 • Suomusjärvi
 • Tyrväntö
 • Tyrvis
 • Tammerfors
 • Tavastehus
 • Uskela
 • Åbo

Men naturligtvis är även andra församlingar intressanta. T.o.m. i Torneå har jag hittat någon!

På första sidan hittar ni uppgifter om hur långt man kommit i registreringen av kyrkböckerna. Där framkommer också vad som senast kommit till och när det skett. Det finns nu 4,5 miljoner personer registrerade på Internet. Utan att veta, antar jag att det är ca 1/3 eller flera än alla av de personer som fötts i Finland de 300 senaste åren, men t.ex. Åbo och Tammerfors saknas ännu och även många andra. Det är ett fint jobb som dessa frivilliga utför.

Uppgifterna om t.ex. S:t Bertils infördes 10 september i år och där hittade jag då Maria Antoniidotter Federley och hennes familj.

Det är spännande att sitta där och se om det kommer upp något nytt.

När ni sedan hittar något som inte redan finns på www.federley.com så e-posta till mig. Vi har alla glädje av det. Det kan vara ett datum en ort eller en helt ny person.

Pröva! Om ni behöver råd så kontakta "helpdesken" dvs. mig. Jag hjälper gärna!

Jag har även inventerat Federley-gravar på gamla begravningsplatsen i Helsingfors. Vid huvudporten vid Mechelingatan finns en karta på vilken man kan lokalisera gravarna enligt de uppgifter som jag skrivit in på förteckningen som följer med detta brev. Om man kommer med bil, kan man köra in genom porten och lämna bilen där. Många av gravarna är mycket gamla och vackra.

Nästa gång får ni ett brev där jag ber om uppgifter rörande utbildning, yrke och annat intressant. Så får vi veta litet mera om våra släktingar.

 

Må så väl allesammans!

 

Många hälsningar

Lasse

 

P.S.

SLÄKTTRÄDEN hade tagit slut, men nu finns det av dem igen. Meddela mig om ni vill ha ytterligare släktträd. (Ni kan göra det lämpligast via e-posten)

D.S.