PYHÄJÄRVI
Inledning

Bror Magnus Federley (1798-1858), som var sonssonsson till Anton Federley, och alltså hörde till den fjärde generationen, flyttade någon gång under 1820-talet från staden Viborg till Pyhäjärvi i Viborgs län och slog sig ned där. Bosättningen i Pyhäjärvi socken bestod av ett antal mindre byar kring sjön som gav orten dess namn.

Bror Magnus fick åtta barn och lade på så sätt grunden till den mycket livskraftiga Federleyska släktgrenen i Pyhäjärvi. Emellertid skingrades denna släktgren, ett drygt sekel senare, till olika delar av Finland, Sverige och övriga delar av världen, i och med att Finland, i samband med fredsslutet 1944 tvingades avstå Karelen till dåvarande Sovjetunionen.

På de här sidorna finns i alla fall dokumenterat en del material om Pyhäjärvi.

LÄNKAR:

Födda i Pyhäjärvi