Federley 1697 - 2000

 

Hur projektet började

Den 22 mars 1963 var jag som 16-åring med på den Federleyska släktfesten på Svenska Klubben i Helsingfors. Följande dag publicerade Hufvudstadsbladet en notis om festen på dagbokssidan. Där fanns även en bild av samtliga närvarande som var födda Federley. Det var hela 11 personer! Jag visste redan då att det i Finland även fanns för mej okända personer som också hade det ovanliga släktnamnet Federley. Då jag frågade mina äldre släktingar om dessa Federleyar fick jag bara de mest underliga svar.....

På hösten 1998, 35 år efter släktfesten, beslöt jag mej att en gång för alla ta reda på vad det egentligen var fråga om. Jag började sammanställningen i oktober 1999.

Idag vet jag att om vi kunde vrida klockan tillbaka och hålla festen från år1963 på nytt så skulle det på bilden finnas 102 personer som är födda med namnet Federley och alla är naturligtvis släkt. (Vad annars?)

År 1963 levde i sjätte generationen efter Anton Federley (1697 -1742) en Federley, nämligen Johannes "Juho" Federley (1881-1974), sonson till Bror Magnus (1792-1834). I generation nummer sju levde det 29 Federleyar, i nummer åtta 69 Federleyar och i generation nummer nio hade det redan fötts fyra flickor Federley nämligen Marjo Marita och Kirsi Anita, båda döttrar till Jorma Federley och ytterligare Vivian och Tone, båda döttrar till Malvin Idar Federley i Norge. Och så borde där högst antagligen ännu ha varit några Federlöfar?! (Federlöfarna är tillsvidare outredda.)

 

Pyhäjärvi

I utredningen från 1912 konstaterades det att Bror Magnus flyttat från Viborg, men vart visste man inte. Enligt de vägar som finns idag var sträckan som Viborgs slottsvakt, Bror Magnus flyttade, hela 112 kilometer! Han slog sig ner i Pyhäjärvi strax väster om Ladoga i Karelen. Bror Magnus och hans hustru Johanna hade fått ärva en del av Ivaskensaari hemman som Bror Magnus svärmor, änkefru Maria Carlsson hade köpt av statsrådet, doktor Lindström den 11 januari 1801. Gården fick namnet "Linnanvahti" (på svenska Slottsvakten) och Bror Magnus kallades av en del rentav för Bror Magnus "von" Federley! Resten av Ivaskensaari ärvdes av köpmannen Pjotr Bajarinov.

I Pyhäjärvi föddes det sammanlagt 90 personer med namnet Federley. På hösten 1941 föddes ännu två flickor, Lea Marjatta Federley dotter till fiskaren Armas Federley på Ivaskensaari och Tuula Aino Tellervo dotter till Sulo Federley, son till Johannes "Juho" husbonden på "Linnanvahti".

Sen kom evakueringen och Pyhäjärvi-Federleyarna spreds ut. En del som krigsbarn till Sverige där de fortfarande bor. Alla dessa krigsbarn var flickor, men namnet Federley bevarades för att flickorna ofta behöll sitt namn även i äktenskapet. I vissa fall tog även flickornas makar namnet Federley och i många fall även barnen. Duktig gjort av de Federleyska flickorna!

Det var bl.a. dessa Pyhäjärvibor som inte var på festen 1963. Idag lever ännu 21 Pyhäjärvibor!

Ingenting av det ursprungliga Pyhäjärvi (Pladovoje) finns kvar. Ej heller kyrkan eller kyrkogården.

20 km norrut från Pyhäjärvi låg Kexholm numera Priozersk. I Kexholm föddes sex Federleyar.

 

På den här web-sajten kan du klicka på Pyhäjärvi och närmare bekanta dej med Federley och Pyhäjärvi. Där hittar du även litteratur och kartor.

 

Kanada 

En Pyhäjärvifamilj, Antero´s familj, som slagit sig ner i Rovaniemi emigrerade senare till Kanada där det nu finns fyra generationer Federley. Alla finns med här i utredningen och jag hoppas att vi träffas på festen.

 

Norge

I utredningen från 1912 framgår det ej att Anders Kristian Federleys fru Johanna Maria Helsingius efter Anders Kristians död adopterat en son Vihtori Alfred Mäkinen. Han kom att heta Viktor Alfred Federley och bosatte sig i Norge. I Norge har det fötts 16 Federleyar och idag är de 13. År 1963 kunde 4 st Federleyar från Norge ha varit med på festen!

 

Australien

Till Tasmanien i Australien emigrerade Rauha Annikki Federley tillsammans med sin man Keijo Väkevä.

Kaarlo Kalervo Vilén, senare Viileinen, son till Impi Federley och Hjalmar Leonard Vilén emigrerade även han till Australien.

 

Amerika

Till Florida emigrerade Karl Johan "Kaarlo Juhana" Federley, senare Carl John Federley med sin hustru Lyyti Maria senare Lydia Federley. De fick där en son Olavi senare Ole. I släkträdet har jag satt ut Ole och hans hustru med ättlingar. Dessa uppgifter är offentilga uppgifter från myndigheterna.

  

England

I England har bosatt sig två personer. Tina Caroline Vakeva från Tasmanien och Nina Maria Federley från Finland

 

Federlöf

Om man ser noga efter i utredningen från 1912 så ser man att Anton Federley vid sin bortgång den 25 juli 1797 skrivits som Anton Federlöf.

Federlöf är ju ett namn som inte är "logiskt" eftersom första delen Feder är tydligt tysk och andra delen tydligt svensk. Precis på samma sätt som Federle med Y är "ologiskt"!

Jag har börjat utreda denna fråga och uppdaterar både släktträdet och detta förord och boken så fort jag blivit färdig med Federlöf-utredningen.

 

Anton

Vem var då vår stamfader Anton som kom att skriva sitt efternamn Federley? Ursprungligen skrev Anton högst sannolikt sitt namn Federle. En annan möjlighet är Federli eller Federlin. Anton kom antagligen från Tyskland eller möjligtvis från Schweiz.

Jag har haft intensiv kontakt och även träffat Peter Feederle, ordförande för Federle-Feederle släktföreningen i Ludwigsburg samt med "släktdetektiven" Rolf Federle, för att hitta Antons föräldrar. I kyrkböckerna från 1700-talet ser det ut som om Antons och Marias dotter Sofia Elisabetha skulle heta Federli. Men att tyda handstilen rätt eller vara säker på att prästen visste hur Sofias efternamn skulle skrivas kan man nog aldrig veta. Det vet vi ju alla att det ännu idag kommer de mest fantastiska varianter på vårt fina efternamn. Eller vad sägs om varianten att jag en gång fick heta Leif Ceder!

I Tyskland har det levat många Anton Federle men ingen som ens nära passar in på Antons födelseår dvs 1697. Däremot finns det två bröder med passande födelseårtal som utvandrat. Man vet inte vart och man vet inte vad dessa bröder hette i förnamn.

Efter att nu ha fått utredningen I Finland klar börjar jag nu utreda detta spår utgående från de uppgifter som finns i arkivet i Ludwigsburg. Federle Feederle Federli och Federlin är alla släkt. Namnen Feiderle och Federlich som nämns i utredningen från 1912 kan överhuvudtaget inte lokaliseras varken i Tyskland eller Schweitz och därför anser jag dessa namn vara felaktiga.

I Februari 1742 begravdes Anton Federley under golvet i Tyrväntö kyrka några mil norr om Tavastehus. Kyrkan revs 1799, men sakristian av natursten, byggd på 1500-talet, står kvar på kyrkogården. Portalen som uppfördes 1830 finns också kvar.

Till släktmötet den 11.6.2000 restes på kyrkogården en minnessten över Anton Federley och i samband med det hölls en liten minnesceremoni varvid blommor lades ned vid stenen.

Släkten Federle är fortfarande katolsk men i Finland blev vi sedan Luteraner.

 

 

Kära släktingar

Trots att jag inte har haft glädjen att växa upp i Karelen med den oerhört starka vilja som man där uppbådade, har jag med någon oförklarlig form av envishet fört detta verk så här långt. I detta skede, efter den andra uppdateringen omfattar utredningen 1238 familjer och 1832 personer. Arbetet är trots allt inte ännu slut tvärtom, nya släktingar kommer fram hela tiden i samband med att släktutredningen fortsätter och så föds det ju nya .....

 

 

Med tacksamhet och vördnad för Anton och Maria Eriksdotter.

 

Helsingfors den 21 mars år 2000

Lars Federley
Generation 8

 

Bästa läsare!

Om det är något du önskar berätta, lägga till eller korrigera tag kontakt: